Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Naszym najważniejszym celem jest dostarczanie towarów i usług o wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska, zapewniających pełną satysfakcję naszym partnerom i klientom.

System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 został wdrożony i funkcjonuje w ARGO – FILM w Zakładzie w Tarnowie.  

Firma występuje jako podmiot pośredniczący pomiędzy wprowadzającymi baterie a zbierającymi i dalej przetwarzającymi baterie. Zakres certyfikacji obejmuje także zbieranie zużytych baterii
i akumulatorów zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach. 

 

 

 

Certyfikaty uzyskane przez nasza firmę: