Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Odpady fotochemiczne

Pełna obsługa:

 

1. Pracownia rentgenowska

 

 • odbiór zużytej fotochemii (wywoływacza, utrwalacza, chemii zmieszanej, przeterminowanej)
 • odbiór błon płaskich, klisz, radiogramów, opakowań z tworzyw sztucznych, z metalu szkła, tektury,
 • pomagamy przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (5, 10, 20, 60, 120, 200, 1000 litrów).

 

Obecnie współpracujemy z ponad 4500 zakładami na terenie całego kraju w tym z ponad 300 placówkami służby zdrowia.

 

2. Fotolaboratoria:

 

 • odbiór zużytej fotochemii
 • odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych:
 • zdjęcia, kasetki, opakowania z tworzyw sztucznych, baterie, aparaty jednorazowe,
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (5, 10, 20, 60, 120, 200, 1000 litrów).
 • odbieramy odpady naszym transportem

 

3. Zakłady poligraficzne:

 

 • odbiór wywoływaczy, utrwalaczy i błony z naświetlarni
 • wywoływaczy do płyt offsetowych
 • odpadów z farb, lakierów, klejów; szlamy z usuwania farb i lakierów
 • opakowań zmieszanych, z tekstyliów, czyściw
 • płyt offsetowych
 • odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu, papieru
 • tonerów
 • olei przepracowanych
 • zużytego sprzętu, świetlówek, baterii
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (5, 10, 20, 60, 120, 200, 1000 litrów).

 

Na odbiór, transport i odzysk odpadów posiadamy Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SW.III.7221.4.2016.KC