Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Zbiórka baterii

Program "Zbieramy zużyte baterie" w placówkach oświatowych.

 

Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku jest ogromna, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, najbardziej wrażliwych na otaczającą przyrodę, u których silnie pobudzone są zdolności poznawcze. Wyrobienie nawyku segregacji odpadów, poszanowania przyrody i otaczającego środowiska, zmiana w sposobie życia z "mieć" na "być"- jest dla nas zadaniem pierwszoplanowym w działaniach edukacyjnych.

Baterie i akumulatory różnego typu i wielkości towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w zegarkach, dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska, beztrosko wyrzucamy zużyte i rozładowane baterie do pojemników na śmieci.

Dlaczego należy zbierać baterie?

Aby w bateriach, mogło zostać wytworzone napięcie, zachodzą skomplikowane reakcje chemiczne.

  • bierze w nich udział szereg pierwiastków- zależnie od typu i rodzaju baterii, (ołów, kadm, rtęć, lit)
  • dodatkowo w ich konstrukcji używa się szeregu substancji zapewniających bezpieczeństwo i funkcjonalność.
  • znaczna część tych związków jest szkodliwa i nie obojętna dla środowiska a przede wszystkim dla człowieka.

 

Warto wiedzieć że:

Guzikowa bateria srebrowa jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody. 

Ołów jest trujący - uszkadza układ nerwowy i mózg. Osłabia zdolność uczenia się, a w najgorszym wypadku prowadzi do chorób psychicznych. Za dużo ołowiu w organizmie może również być powodem bezpłodności.

Kadm jest trujący - odkładając się w wątrobie i nerkach, nie pozwala organizmowi na wytwarzanie niezbędnych składników.

Rtęć jest szkodliwa dla środowiska i przez łańcuch pokarmowy trafia do organizmu człowieka mogąc uszkodzić jego układ nerwowy.

Lit w organizmie może być powodem zbyt dużej przemiany materii.

 

 

NIE ZAPOMINAJ O "UKRYTYCH" BATERIACH

Baterie są wszędzie tam, gdzie możesz usłyszeć dźwięk lub zobaczyć światło, a więc w zabawce, ubraniu, kartce pocztowej, krawacie, aparacie fotograficznym, itp. Zazwyczaj tych baterii nie można ani wymienić ani usunąć. Dlatego w procesie utylizacji cały produkt traktowany jest jako produkt niebezpieczny.

 

WSZYSTKIE BATERIE SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Wiele niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój żywot na śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas wiedzą jak należy je segregować. Wszystkie baterie należy jednak traktować jako odpady niebezpieczne. w związku z tym jest to jeden z ważnych powodów dla których po zużyciu powinny być selektywnie zbierane i oddawane do stosownego unieszkodliwiania.

 

TWÓJ UDZIAŁ MA WIELKIE ZNACZENIE

Jeżeli zdecydujesz się na zbieranie zużytych baterii i oddawanie ich do punktu odzysku wyznaczonego w swojej gminie lub w szkole dbasz tym samym o środowisko naturalne dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Oddzielaj swoje baterie od zwykłych śmieci, pamiętaj o ukrytych bateriach

 

Przekazuj zużyte baterie do jednego z punktów znajdującego w twojej gminie lub w twojej szkole!!!

 

Jeśli w Waszej szkole lub gminie nie ma jeszcze pojemnika na baterie to proszę o kontakt :

Nikoletta Wcisło
e-mail: nikoletta.wcislo@argo-film.pl
tel.: 14 620 27 87
kom: 530 424 727