Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Konsulting

Konsulting w zakresie zarządzania gospodarką odpadami:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji odpadów
  • prowadzenie opłat emisyjnych
  • przygotowanie wniosków o wpis do Rejestru danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
  • przygotowanie rocznego zestawienia o odpadach do Marszałka Województwa
  • przejęcie wszystkich obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • przejęcie wszystkich obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach

Wywiązywanie się z tych obowiązków wymaga czasu i śledzenia najnowszych rozporządzeń a nieterminowość w składaniu sprawozdań może narazić na kontrole z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
Nasze doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu terminowe i fachowe przygotowywanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami.
Zlecenie nam prowadzenia ewidencji i dokumentacji, pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas, który można wykorzystać na czynności związane bezpośrednio z zyskownością Państwa Firmy.