Profesjonalny recycling odpadów elektrośmieci nie wyrzucaj do śmieci

Konsulting i sprawozdawczość

 

- Konsulting w zakresie zarządzania gospodarką odpadami:
- prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji odpadów
- prowadzenie opłat emisyjnych

- przygotowanie wniosków o wpis do Rejestru danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
- przygotowanie rocznego zestawienia o odpadach do Marszałka Województwa
- przejęcie wszystkich obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
- przejęcie wszystkich obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach

 

Wywiązywanie się z tych obowiązków wymaga czasu i śledzenia najnowszych rozporządzeń a nieterminowość w składaniu sprawozdań może narazić na kontrole z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
Nasze doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu terminowe i fachowe przygotowywanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami.
Zlecenie nam prowadzenia ewidencji i dokumentacji, pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas, który można wykorzystać na czynności związane bezpośrednio z zyskownością Państwa Firmy.