Tarnów
ul. Fabryczna 7a

O firmie

Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM to dawna Spółdzielnia Pracy „KINO-FILM", której początek działalności sięga 1959 roku. Zajmowała się już wówczas odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów fotochemicznych zarówno ze szpitali jak i z zakładów fotograficznych. Obok tej działalności prowadziła również działalność w zakresie usług kinowych polegającą na wyświetlaniu filmów fabularnych poprzez swoją sieć kin stałych takich jak kina: Delfin, Mewa, Albatros, Świt i inne na terenie Warszawy a także w terenie np. kino Diana w Płocku oraz poprzez sieć kin ruchomych na terenie ówczesnego województwa warszawskiego i lubelskiego. Z chwilą znacznego rozwoju telewizji w kraju i słabnącym zainteresowaniem się filmami z uwagi na ubogi ich repertuar, Spółdzielnia zmuszona była wygasić tę działalność.

Aktualnie ARGO-FILM skupia się na recyklingu odpadów pochodzących z zakładów fotograficznych, pracowni rtg i z zakładów poligraficznych.


Od 1 lipca 2006 r oferujemy poprzez swoje zakłady odbiór i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Od 1 października 2009 r oferujemy przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów w Zakładzie w Tarnowie.

 

Zapoznaj się z naszą OFERTĄ Nr rejestrowy GIOŚ: E0000282ZPBP    Nr rejestrowy BDO: 000009454