Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Przetwarzanie zużytych baterii

WPROWADZAJĄCY BATERIE LUB AKUMULATORY

 

DEFINICJA

 

Wprowadzający baterie lub akumulatory - to przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności po raz pierwszy odpłatnie lub nieodpłatnie udostępnia produkty w celu ich używania lub dystrybucji na terytorium kraju. To także przedsiębiorca, który sprowadza z zagranicy baterie lub akumulatory.

RODZAJE BATERII I AKUMULATORÓW WG. USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1803 ze zm.- nowelizacja)

 • przemysłowe - baterie i akumulatory, które są przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych, w tym określone w załączniku nr 1 do ustawy,
 • przenośne – baterie i akumulatory, w tym ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, w tym określone w załączniku Nr 2 do ustawy,
 • samochodowe – baterie i akumulatory, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach

 

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH

 1. Uzyskanie numeru rejestrowego BDO i posługiwanie się nim
 2. Prowadzenia ewidencji i corocznej sprawozdawczości w zakresie rodzaju, ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.
 3. Dokumenty związane z ewidencją należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc pod końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.
 4. Zawarcie pisemnej umowna zbiórkę ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory.
 5. Osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 215,poz.1671)
 1. W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbiórki wprowadzający zobowiązany jest do zapłacenia opłaty produktowej.
 2. Sfinansowania i organizowania publicznych kampanii edukacyjnych.
 3. Zawarcia pisemnej umowy z przetwarzającym baterie i akumulatory.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ WPROWADZAJĄCEGO BATERIE I AKUMULATORY


Sprawozdania poniżej wymienione należy składać do marszałka województwa ze względu na siedzibę firmy w terminie do 15 marca roku następującego, którego sprawozdanie dotyczy;

 

 1. Sprawozdanie o rodzaju, masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz.U. z 2009 r.Nr 172, poz. 1341).
 2. Sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów (Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1304).
 • załączeniu punktów zbierania, prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie i akumulatory oraz
 • załączenia wykazu miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie i akumulatory przenośne.
 1. Sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych bateii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 160 poz.1274).
 2. Sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne ( Dz.U. z 2010 r. Nr 31, poz.135).
 3. Wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. z 2010, Nr 31, poz.164).


Firma ARGO-FILM gwarantuje Wprowadzającym kompleksową obsługę klienta w ramach istniejących przepisów dotyczących baterii i akumulatorów.

Zachęcamy do współpracy.

 

Kontakt:

Marzena Kierczak
e-mail:marzena.kierczak@argo-film.pl
tel.: 14 620 27 88
kom: 515 095 950

Nikoletta Wcisło
e-mail: nikoletta.wcislo@argo-film.pl
tel.: 14 620 27 85
kom: 792 224 220