Profesjonalny recycling odpadów elektrośmieci nie wyrzucaj do śmieci

Linki


www.reeko.pl - ReEko Organizacja Odzysku S.A
www.gppekologia.pl - Stowarzyszenie GPP Ekologia

www.sites.google.com/view/zpirioo/ - Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów 

www.mos.gov.pl - Ministerstwo Środowiska
www.gios.gov.pl - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.malopolskie.pl/srodowisko - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny - Rejestr danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
www.darsoft.pl - rozwiązania dla biznesu