Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Państwo, 

Zaczął funkcjonować moduł deklaracji elektronicznych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jest to nowy obowiązek, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. Każdy zarządca lub właściciel ma obowiązek zarejestrowania wszystkich istniejących w budynku źródeł ciepła. Dotyczy to zarówno źródeł spalania paliw jak i źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej w celu ogrzewania budynku.

Obowiązek ten dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych (np. właścicieli domów jednorodzinnych). W przypadku źródeł ciepła istniejących przed 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca nieruchomości ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Natomiast dla instalacji uruchamianych po 1 lipca – trzeba będzie to zrobić w ciągu 14 dni.

Deklaracja może zostać wypełniona w formie papierowej i wysłana do właściwego urzędu gminy lub też złożona w postaci elektronicznej.

Deklarację w wersji elektronicznej można złożyć przez stronę: https://ceeb.gov.pl/ 

Za niezłożenie deklaracji przewidziana jest kara grzywny.