Tarnów
ul. Fabryczna 7a

Materiały do pobrania - Ekolekcja SEGREG-AKCJA

Dn. 19.09.2018  w HOTELU TARNOVIA S.A. odbyło się bezpłatne seminarium OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ DLA DZIECI „KOSMICZNA SEGREG-AKCJA”.

Cieszymy się z dużej frekwencji grona pedagogicznego.

Kierownik Zakładu FB serwis Karpatia poprowadził prelekcję na temat „Nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów, kultura segregacji oraz konsekwencje nieprawidłowej segregacji”.

Następnie specjalista ds. gospodarki odpadami z firmy ARGO FILM zaproponowała udział w konkursie plastycznym z cennymi nagrodami,

możliwość spotkania z autorką bajki „ O kosmicznym ludku w babcinym ogródku” p. Jolanty Horodeckiej – Wieczorek oraz scenariusz lekcji przyrody.

Panie Nauczycielki zadeklarowały chęć przeprowadzenie ekolekcji dla dzieci w swojej placówce oświatowej.

Przeprowadzone seminarium pozwoliło uzupełnić wiedzę w zakresie ochrony środowiska i postępowania z odpadami.

 

Edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat odgrywa bardzo ważną rolę.

Dlatego nasze materiały edukacyjne kierujemy przekazujemy poniżej

 

MATERIAŁY DO POBRANIA