Profesjonalny recycling odpadów elektrośmieci nie wyrzucaj do śmieci
[06-04-2012] Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

14 kwietnia 2012r. w godz. od 9 do 14 odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci. Dla tarnowian to doskonała okazja do pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii oraz akumulatorków. Akcję organizuje Urząd Miasta Tarnowa we współpracy ze Spółdzielnią Pracy„ARGO-FILM". Zbiórka zostanie przeprowadzona w następujących punktach: • teren „dawnej Kapłanówki” przy al…>

[12-03-2012] Sprawozdawczość do 15 marca

Zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbieran…>

[07-02-2012] Zakończenie akcji zbierania baterii

W dniu 8 lutego br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzyszowie odbyło się podsumowanie akcji zbierania zużytych baterii przez szkoły i przedszkola. Akcja ta trwała od września 2010r. do stycznia 2012r. we wszystkich szkołach na terenie gminy Skrzyszów. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowe nr 2 w Skrzyszowie, drugie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szynwałdzie a trzecie Szkoła Podstawowa w Łękawicy. Zwycięskie szkoły otrzymały nagrody od Pana Wójta: …>

[07-02-2012] Witamy

Miło nam powitać Państwa na naszej stronie w nowej szacie graficznej.